Byggdagbok

Här finns en sammanställning på alla dagar där vi har tagit såmycket bilder att de finns samlade i ett eget album.

Påbörjad Innehåll Uppdaterad
2005-10-03 Riva och gräva 2005-10-13
2005-10-14 Gjuta, mura och isolera 2005-10-20
2005-11-09 Utbyggnaden 2005-11-18
2006-03-11 El 2009-07-27
2006-03-26 Toppstugan 2008-07-14
2006-04-16 Fasader 2007-08-30
2006-04-14 Vinden 2009-06-28
2006-05-13 Disprum 2006-05-30
2005-10-30 Källargolv 2009-07-30
2006-01-04 Kök 2011-05-23
2006-12-03 Tvättstuga 2009-11-15
2006-05-13 Disprummet 2007-05-30
2006-09-14 VVS 2009-07-31
2007-02-09 Gästrum 2008-07-08
2007-02-13 Pannrum 2009-07-29
2007-02-13 Dusch och Bastu 2009-10-02
2007-03-01 Förråd 2011-07-16
2007-03-03 Syrum 2011-07-16
2007-03-28 Badrum övervåning 2011-11-14
2007-03-31 Vardagsrum 2010-12-26
2007-04-05 Badrum bottenvåning 2011-10-06
2007-04-07 Hall bottenvåning 2011-03-16
2007-07-24 Trappa 2011-10-30
2007-07-29 Hall övervåningen 2011-07-25
2007-08-30 Sovrum 2011-07-05
2007-10-08 Toalett källaren 2018-08-20
2007-11-01 Hall källaren 2007-11-01
2007-11-01 Serverrum 2008-06-14
2008-01-08 Gästrum, inredning 2008-07-08
2008-01-21 Centraldammsugare 2010-05-25
2010-07-07 Trädgård 2011-07-17
2011-07-17 Matkällare 2011-10-03