Rivstart

Rivstart

Fortsatta utgrävningar

Fortsatta utgrävningar

Konstklumpar

Konstklumpar

Sista grävdagen

Sista grävdagen

Blästringsdagen

Blästringsdagen

Sockelspackling

Sockelspackling

Platonklet

Platonklet

8_Draneringsror

8_Draneringsror

10_ Grava_igen

10_ Grava_igen

11_Underjordiska bilder

11_Underjordiska bilder