Det sitter som luckor mellan bjälkarna som sågspånet ligger på.

IMG_5632