Huset

Byggår 1938
Tak Betongtegel. Omlagt 1985.
Stomme Stående spontad plank i "luckor" som prefabricerats och satts ihop på plats.
Källaren är murad i betonghålsten.
Fönster Original, tvåglasfönster.
Fasad Eternit uppsatt utanpå den gamla träfasaden 1958.
Numera utbytt mot ny lockläktpanel och tilläggsisolering.
Panna - Värmesystem Oljepanna från 2002.
Vattenburen värme med sektionsradiatorer.
Tomt 504 m2.

Reklambroschyr

Reklambroschyr för just vårt hus (med flera).

Den har vi stulit hos Stockholmskällan, som är en bra källa för spännande information om Stockholm.

Ritningar

Situationsplan
Gamla ritningar
Gamla fasaderna
Nya källaren och bottenvåningen.
Nya fasader
Perspektivskiss