Ett ljust syrum.
Garderoben bredvid rummet är riven och en ny sned vägg gör att den före detta garderoben nu ingår i rummet istället. I och med takhöjningen ingår också det lilla fönstret vid nocken i detta rum.
Endast en takbjälke finns kvar i mitten av rummet. De andra var inte bärande, så de har vi tagit bort.

Ytterväggen mot gatan får behålla sin stående träpanel synlig och vitbetsad. Resten av väggarna blir antagligen vita. Golvet kommer att bli rutigt linoleum, grått/blått kanske?

I syrummet går också schaktet med tvättnedkastet, fast själva nedkastet blir i hallen utanför. I toppen av schaktet kommer också en egen liten el-central för övervåningen att sitta.

Inspiration